Browse Category

Finance

Neuromedproject

Introduction of Day Trading

Those days are long gone when trading opportunities were available only to the rich and the members of large financial companies or the stock market experts. With the advent of technology and the internet, trading has become quite accessible to anyone, and everyone wishes to do it.

Day trading is one of the most popular methods of trading that can be a very high-paying career as well if it is done diligently. However, it is quite complex and can prove to be very challenging for amateurs in trading. Due to intense market situations and constant fluctuations, even the market and day trading experts sometimes suffer losses.

This article deals with the introduction of day trading in detail.

What is Day Trading?

Day Trading can be defined as the buying and selling of a stock within a single trading day. It can happen in any marketplace. However, most common markets of day trading are foreign exchange and stock markets. Typically, day traders are well-educated and have great knowledge about the market situations to implement the short-term trading strategies and reap the maximum benefits of the day trading.

With experience and expertise, day traders have the ability to predict the significant events in the market precisely, especially those events that can result in short-term market changes.

Some of the most common strategies involved in day trading are:

Scalping

The purpose of scalping is to make several small profits from small changes in the market prices over the period of a single trading day,

Range Trading

Support and resistance indicators are used to estimate the buying and selling decisions.

News-based trading

Some unexpected circumstances can shock the markets either way. The trading done due to the increased volatility of the stocks due to some latest situation is called the news-based trading.

HFT

High-Frequency Trading (HFT) makes use of complex algorithms to take benefits from short-term market changes.

Even though the popularity of day trading has tremendously increased in the past few decades, the dangers and scrutiny of day trading have also increased. The trading practices have become vulnerable due to the heavy usage of the internet in modern-day trading. Moreover, there has been a sharp increase in trading scams that have exploited the new traders and caused them enormous losses.

Despite being a very profitable type of trading, many trading experts also try to stay away from day trading because, according to them, the reward is not worth the high risks involved in day trading. Moreover, economists argue that the process of day trading has become too complex and very unwelcoming towards the new traders.

A common misconception about day trading is that people can get rich quickly through it. It might stand true in some of the lucky cases, but it should be remembered that day trading can only be successful if effective trading strategies are implemented, and the right kind of markets are selected after extensive research. It is one of the very unpredictable trading methods. Hence, time, effort, and investment are necessary to get good at it. 

Rood staan: verstandig?

Het kan de beste overkomen… een automatische incasso of onverwachte afschrijving en u staat plotseling rood. Rood staan op de bank is niet goedkoop en het bedrag wat u rood kan staan hangt vaak samen met de voorwaarden van uw bank. Wanneer u geld nodig heeft zijn de volgende manieren van geld lenen wellicht een stuk aantrekkelijker, maar eerst zullen we de voornaamste kenmerken van rood staan bekijken.

Voorwaarden om rood te staan

Bij het afsluiten van een rekening zal de bank de kredietwaardigheid van de afsluiter controleren alvorens een kredietplafon te bepalen. De eerste en voornaamste criteria is de leeftijd: de rekeninghouder mag vaak niet te jong (< 18 jaar) of te oud (>70 jaar) zijn. Daarnaast is het van belang dat er niet te veel leningen uitstaan en dat de kredietwaardigheid van de persoon in kwestie toereikend is. Afhankelijk van het inkomen zal de bank een kredietplafond instellen, en dit is het bedrag dat u maximaal rood mag staan. Maar is rood staan op de bank wel verstandig?

Rood staan is duur

Rood staan bij ING is alles behalve goedkoop. De rentepercentages lopen, afhankelijk van de bank, op tot zo’n vijftien procent op jaarbasis. Dit is een erg duur krediet en het geld dat u kwijt bent aan uw rekening-courantkrediet kan al snel oplopen wanneer u voor een paar duizend euro rood staat. Voorkomen is in dit geval dan ook beter dan genezen, en wanneer u toch een krediet zoekt kunt u er beter één afsluiten zodat de noodzaak om rood te staan verdwijnt.

Is het te voorkomen

Wanneer de mogelijkheid om rood te staan u aanspoort om meer geld uit te geven dan er binnen komt, is het van belang om de mogelijkheid om rood te staan te annuleren. Stel vervolgens een bepaald budget samen om te voorkomen dat u meer geld uitgeeft dan er binnen komt. Controleer de bedragen die u besteed aan abonnementen, kleding en andere secundaire behoeften. Wanneer nodig dient u uw uitgaven verspreid over dezen behoeften te minderen zodat het lenen van geld niet langer nodig is.

Toch geld lenen?

Heeft u toch geld nodig voor een onvoorziene uitgave of een investering? Dan is het verstandiger om een persoonlijke lening, doorlopend krediet of een minikrediet af te sluiten. Alhoewel leningen nooit goedkoop zijn, liggen de rentepercentages van de reguliere kredietvormen veel lager. Vergeet echter niet dat geld lenen altijd geld kost.

Wanneer is rood staan verstandig?

Rood staan kan soms uitkomst bieden. Wanneer u binnen enkele dagen weer geld verwacht is het rekening-courantkrediet een aantrekkelijke methode om enkele dagen het geld dat u tekort heeft te lenen. Bedenk echter dat rood staan duur is, en dat het van belang is om het tekort zo spoedig mogelijk weer op te vullen.

https://www.snelgeldlenenbinnen10minuten.eu/tag/minikrediet/